Pro každého něco

Každý si snad najde to své.........

kamínky

Myspace LayoutsGet your layout at Myspace

Chtěla bych tančit jen

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Koně mám ráda

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Oheň-mé znamení

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Kape vám taky na karbid?

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Po ránu v zrcadle

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Pomoooc ptačí chřipka v patách..

      

Kuku, jsem tu

5 čínských prvků

V čínském kalendáři se ke každému roku kromě zvířecího znamení pojí ještě jeden z pěti prvků. Je to voda, oheň, kov, dřevo a země. To vše má nemalý vliv na charakter člověka. Prvek se může zdůraznit nebo naopak potlačit daným zvířecím znamením. A tak máme třeba vodního Draka, nebo dřevěného a podobně. A můžete vzít jed na to, že se budou od sebe patřičně lišit. Ale abych to zbytečně nekomplikovala, začínáme...............

VODA

Základní vlastnosti jsou přizpůsobivost, citlivost, intuice, beztvarost a barvou je černá....

Lidé ovládaní prvkem vody jednají se sebevědomou lehkostí plynoucí řeky, ovlivňují své okolí silou a přirozeným půvabem. Jsou tvořiví a okouzlující, diplomatičtí se silnou intuicí. Vodní lidé jsou mistry přesvědčování. Dovedou si snadno získat něčí náklonost a důvěru, koho jednou polapí, bude je následovat kamkoliv. Jsou všímaví k jedinečným schopnostem druhých a svým oceněním každému dokážou dát pocit vyjímečnosti.

    Vrozená poddajnost, která je činí tak přitažlivými, však může vést k pasivitě, k podřizování se cizí vůli. Vodní lidé mají sklo přizpůsobit svůj tvar jakékoliv nádobě. Neměli by nechávat druhé jejich přirozený proud zbrzdit nějakou přehradou.

OHEŇ

Barva je červená, jak jinak a vlastnosti jsou vášnivost, osobní kouzlo a výbušnost. Lidé narození pod vládou ohně oplývají spalujícím půvabem, impulzivním nadšením a jsou zmítáni neklidnými emocemi. Coby přirození vůdci působí svým rozhodným jednáním a dramatickým výrazem. Přitahují ostatní i proti jejich vůli. Kam ale pak vedou své následovníky? Nejspíše do nějakého vzrušujícího dobrodružství. Řídí se instinktem, ale v hlavách se jim stále rodí nové jiskřivé nápady a rychlá řešení problémů. V lásce překypují energií, jsou mnohdy opravdu velmi výbušní. Dokáží okamžitě rozpoznat povahu vztahu a využít toho ve svůj prospěch. Jsou zdánlivě umínění, je to však tím, že odmítají odstoupit od problému, který považují za důležitý a chtějí jej dořešit.

KOV

Základní vlastnosti kovu jsou rozhodnost, spolehlivost, neústupnost, tvrdohlavost a barvou je bílá. Ti kteří se narodili pod vládou kovového prvku, jsou rozhodní, spolehliví a silní. Mají rádi příjemný život a vše, co nabízí luxus, pohodlíčko a obzvláště svoboda. Jsou jako samotářské rozmazlené filmové hvězdy. Touží jako ony po uznání, ale také po soukromí. Sklízí úspěchy a nekompromisně sledují svou vytýčenou cestu. Ostatní je obdivují pro jejich velkolepost a sebejisté vystupování. Ačkoliv jsou kovoví lidé počestní, mohou být i trochu zkostnatělí. Není radno se s nimi pouštět do sporu, protože nikdy neustoupí. Na sebe a na ty které milují kladou někdy vysoké až přehnané nároky.

ZEMĚ

Barvou země je žlutá a její vlastnosti jsou sebeovládání, spolehlivost, rezervovanost. Ti, kteří jsou tímto prvkem ovládáni, jsou moudří, vyrovnaní a uvážliví. S pevně zakořeněnými morálními postoji a smyslem pro zodpovědnost - jež se dokáže projevit i jako půvab - jim zajišťuje respekt a obdiv. Jsou tak vázaní logikou a tolik se snaží udržet kontrolu nad situací, že mívají i strach z neznámého, neví jak se sami dokáží zachovat. V důsledku toho zpochybňují své instinkty, zdráhají se následovat vlastní sny a chovají nedůvěru ke svým vlastním nápadům. Udělají dobře, když se o svou moudrost a mír rozdělí s ostatními.

DŘEVO

Základní vlastnosti jsou tvořivost, růst, péče a materialismus, barvou je zelená. Tak jako na kmeni stromu každým rokem přibývá letokruh, tak se také postupně rozvíjejí lidé zrození v prvku dřeva. Neustále hledají možnosti růstu a obnovy, rozvětvují se a zesilují. Díky své otevřené a rozpínavé mysli jsou soucitnými a velkorysími přáteli a společníky. Chápou vnitřní hodnotu všeho, co vlastní oni sami či jejich blízcí. Se sebejistotou dosahují nedosažitelného. Zatímco jejich síla tvoří páteř jakékoliv společenské skupiny či partnerského vztahu, ve kterém se ocitnou, mají sklon být ve svém uvažování až příliš systematičtí. Svou pasivitou někdy umožní druhým, aby do nich pronikli a tak jim zabránili v růstu. Neměli by se stát jen jedním z mnoha bezejmenných stromů v lese, ale například se pokusit změnit něco svým obchodním talentem.

 
JSEM MOC RÁDA, ŽE JSTE SE PŘIŠLI PODÍVAT, PŘIJĎTE ZAS,BUDU SE TĚŠIT.........