Pro každého něco

Každý si snad najde to své.........

kamínky

Myspace LayoutsGet your layout at Myspace

Chtěla bych tančit jen

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Koně mám ráda

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Oheň-mé znamení

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Kape vám taky na karbid?

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Po ránu v zrcadle

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Pomoooc ptačí chřipka v patách..

      

Kuku, jsem tu

Čínský horoskop

Neklidná Krysa

Je okouzlující, bystrá, kreativní a šetrná. Dovede tvrdě pracovat a dá se říct, že se s ní dobře vychází. K lidem, které si oblíbila je neuvěřitelně velkorysá. Na povrchu působí rezervovaně, ale je to pouze ukázkou sebeovládání, protože se uvnitř dá velmi lehko vyvést z míry. Zajímá se o všechno okolo sebe a o všechny, v horším případě sekýruje, pomlouvá a kritizuje.

Vhodná povolání - spisovatel, herec, kritik, publicista

Spřízněná znamení Drak a Opice, opačné je Kůň

Partnerské vztahy

Dvě Krysy si budou náramně rozumět jak ve společnosti, tak v životě. Získají spoustu přátel a nějaký neumytý hrnek ve dřezu je nerozhází........................ Krysa s Buvolem se doplňují. Krysí vtip a šarm vyvažuje Buvolova vážnost a spolehlivost. Jeden o druhého se budou dobře starat a neposkytnou si důvod k žárlení..................Krysa s Tygrem si je dost podobná a hrozí, že spolu budou soutěžit o společenskou prestiž. Musí omezit touhu po sebeprosazení a mohou být spokojeni i v milostném životě.............Krysa a Zajíc si mohou poskytovat vzájemnou podporu a ochranu, koho milují o toho pečují. V hádkách ale bude mít navrch Krysa, Zajíc ustoupí...................Krysa s Drakem milují společnost a vzrušení, budou si rozumět. Krysa totiž dokáže odolat dračí touze ovládat druhé...............Když se Krysa naučí respektovat Hadovo pomalé tempo a nedostatek ctižádosti,mohou tvořit dobrý pár. Pozor na Hadovu žárlivost....................Zatímco Krysa potřebuje okruh přátel, Kůň spoléhá hlavně na sebe a potřebuje nezávislost, takže Krysa si připadá nedoceněná......................Pro Krysu je Koza někdy moc velký snílek a špatně snáší její citovou nezralost a nevyrovnanost.....................Krysa s Opicí tvoří vynikající spojení. Může panovat lehká soutěživost, ale podněcuje je k vyšším výkonům................Krysa se musí smířit s tím, že Kohout je někdy konzervativní a nepřistoupí na její originální návrhy, neboť potřebuje stále slyšet lichotky......................Krysa a Pes jsou praví partneři, oba potřebují věrné přátele. Pes mívá špatné nálady a Krysa se je pokouší zahnat...........................Krysa musí respektovat Vepřovo pomalejší tempo, ale jsou vhodný pár, oba lpí na rodině.

Pracovitý Buvol

Je vytrvalý, spolehlivý a metodický, spolehlivý, klidný a trpělivý. Povinnost je pro něho velmi důležitá a musí si dát pozor, aby z něho nebyl workoholik. Vzhledem je nenápadný, ale povahově velice silný a vůdčí. Má v úcte tradici, je úzkoprsý a dost naivní v lásce. Přesto u lidí vzbuzuje důvěru i když je dost náročný na sebe i ostatní. Je zručný, pomalý, ale také panovačný a pilný.

Vhodná povolání - chirurg, kadeřník, hodinář

Spřízněná znamení Had, Kohout, opačná je Koza

Partnerské vztahy

Buvol s Krysou, to se jen protiklady přitahují. Buvol je jí okouzlen pro radost a lehkomyslnost, Krysa obdivuje jeho smysl pro čest a tak se učí jeden od druhého..................Buvol s Buvolem to je mocná dvojka.Když se dohodnou, kdo bude velet, nikdo proti nim nemá šanci. Potíž je v nedostatku jiskření v milostném životě..................Buvol s Tygrem se těžko shodují. Tygr je nezkrotný, což spolehlivý a usazený Buvol nesnáší. Když se ale pokusí najít porozumění, mohou se od sebe ledacos naučit...................Buvol se Zajícem jsou oba dost stydliví, což jim někdy brání jít k sobě blíž. Oba velice něžní a pečující jeden o druhého. Pozor ale ať nevyhasne vášeň..................Buvol je oproti Drakovi tvrdohlavý a konzervativní. Drakův idealismus je mu proti mysli. Buvola je těžké rozzuit, ale když se to Drakovi povede je pěkně zle...................Buvol s Hadem dávají přednost kvalitě před množstvím. Neleknou se tvrdé dřiny, cení si rodiny a klidného soužití. Partnerství vypadá jako bez života, ale ve skutečnosti je plné vášně....................Buvol s Końem se vzájemně trápí. Kůn je volnomyšlenkář a nedá se zkrotit a ustájit. Buvol  se může pokusit být mu oporou a ukázat mu lásku...................Buvol a Koza jsou opačná znamení. Praktickému Buvolovi jde zasněná Koza na nervy, připadá mu neobyčejná a divná...................Buvol je dříč,Opice se chce bavit. Budou spolu vycházet když dá jeden druhému dostatek prostoru, nebýt stále spolu a vzájemně se tolerovat. Buvol se vyhýbá hádkám a usiluje o harmonii..................Buvol s Kohoutem jsou oba konzervativní, praktičtí a neradi riskují. Jsou spolehliví a nemají důvod k žárlivosti. Kohout si partnera idealizuje, Buvol plní jeho náročná očekávání.............Buvol se Psem jsou poctiví a spořádaní. V lásce si dokážou dát pocit bezpečí, jistoty a Buvol dokáže uklidnit Psí deprese...................Když se do sebe zamilují Buvol s Vepřem, budou trávit nekonečné dny v posteli, koupeli a u dobrého jídla. Protože jsou oba pracovití, bude se jim dobře dařit, pozor však na tvrdohlavost obou.

Mocný Tygr

Je dynamický, vřelý, upřímný a má velké vůdčí schopnosti. Je osobností, která překypuje láskou k životu, ta je v jeho společnosti nakažlivá. Vedle něho nelze zůstat lhostejní, má v sobě neklid a potřebuje stále něco dělat. Má smysl pro humor a vždy se naplno věnuje objektu své vášně, objekty ale může často měnit. Zvrhne-li se, je popudlivý,podezíravý a nepříjemný. Má nezávislé myšlení a při své zábavě nebere ohled na druhé. Je odvážný, má své osobní kouzlo, ale někdy má sklon příliš riskovat bez rozmyslu.

Vhodná povolání - vedoucí,horolezec, průzkumník,automobilový závodník

Spřízněná znamení - Kůň,Pes a opačná Opice

Partnerské vztahy

Tygr s Krysou bude muset ve své touze postředu pozornosti neustále soutěžit. Také ho unavuje výřečnost Krysy a její touha mít ze všeho prospěch. Pokud ale oba touží po milostném vztahu bez závazků, je to dobře....................Tygr s Buvolem jsou naprosto rozlišní. Divoch a kliďas ale může dobře splynout, pokud se jeden od druhého něco naučí. Tygr klidu a Buvol vášnivosti....................Tygr s Tygrem by bylo vynikající spojení, kdyby se dokázali shodnout. Jeden z nich musí přenechat velení druhému a pak jsou k sobě magicky přitahováni......................Zatímco Tygr vyžaduje svobodu, Zajíc je mírný a stydlivý, který si cení tepla domova. Z hádky vyjde lépe Tygr, který Zajíce občas využívá.................Tygr a Drak jsou oba aktivní a hádky jsou pak velice bouřlivé, jako jejich milostný život.Prvotní okouzlení opadne, až Drakova snaha rozkazovat narazí na Tygrův odpor...................Tygr a Had, oba si potřebují jít svou vlastní cestou a to bývá problém. Tygr jako rozený vůdce se nenechá omezovat žárlivým Hadem. Je to lepší obchodní než milostné partnerství....................Tygr a Kůň mají společnou touhu po nezávislosti, která je táhne na stejná místa do společnosti, mezi přátele. V tomto vyváženém vztahu není nikdo vůdcem a vzájemně se respektují...................Tygr je pro zasněnou Kozu láskou na první pohled. Musí na sobě trvdě pracovat, protože Koza může od Tygra vyžadovat víc, než ji dokáže dát a to atraktivního Tygra brzy unaví.....................Tygr s Opicí mají sice rádi dobrou zábavu a společnost, brzy však začne Tygrovi Opice připadat příliš hravá. To jej uráží, protože zpochybňuje jeho moc................Tygr s Kohoutem jsou oba vznešení a vědí co chtějí. Kohout vyžaduje dokonalost a Tygr má svá měřítka. Mohou si rozumět jen do doby, než jej začne Kohout kritizovat................Pes nebude omezovat Tygrovu volnost, bude ho podporovat v rozvíjení individuality. Tygr mu za to dodává odvahu a radost ze života.......................Tygr s Vepřem mají problém v tom, že Vepř rád vede poklidný život, Tygr potřebuje společnost. Když však dodá Vepři pocit jistoty, tento požitkář si bude užívat podle svého.

 

Citlivý Zajíc

Je velmi jemný, skromný, umělecký s dobrým vkusem, někdy až přecitlivělý. Říká sde o něm, že svůj charakter odvozuje od Měsíce, je velkodušný, milý a citlivý i k ostatním. Není ho moc slyšet, ale je dobrým diplomatem. Může být ve znamení Štíra náladový a zdánlivě netečný k názorům druhých. Je však na kritiku velice citlivý. Zajíci jsou láskyplní, spolupracující, mají spoustu přátel. Někdy jsou až sentimentální či povrchní. Mají citlivou duši, poznají ihned jakoukoliv změnu. Rádi tráví čas doma i když jsou ctižádostiví, tiší a mírní, dobře chápou sami sebe.

Vhodná povolání - právník, diplomat, herec,psycholog

Spřízněná znamení - Koza, Vepř a opačné je Kohout

Partnerské vztahy

Zajíc s Krysou tvoří podivný pár. Tichý a klidný Zajíc se může lehce ocitnout v Krysím stínu, jsou však oba schopni velké lásky, která je bude spojovat....................Zajíc s Buvolem je vynikající spojení, jsou oba jedni s nejpříjemnějších a nejjemnějších lidí na světě. Kvůli vrozené stydlivosti se mohou dlouho míjet. Oba by se měli co nejvíce otevřít.....................Naopak Zajíc s Tygrem není nejlepší vztah.I když Tygr úmyslně Zajíce nevyužívá,často to tak je. Tygr je samotář a potřebuje absolutní svobodu, kdežto Zajíc je ve svém pelíšku....................Zajíc se Zajícem si musí pamatovat, že je třeba stát nohama na zemi. Oba jsou emocionální, často nejistí, či depresivní, musí se pokusit jeden druhého citově podpořit....................Zajíc s Drakem si mají hodně co dát. Drak je pro něj ochráncem a zdrojem síly. Může stydlivého Zajíce podpořit ve společnosti a vnést mu do života vzrušení a zábavu......................Zajíc s Hadem se ve společnosti projevují naprosto odlišně, Had je vždy středem pozornosti. Oba však touží po pevném a bezpečném vztahu.Musí se oba naučit poskytnout druhému jistotu a bezpečí......................Zajíc s Koněm se musí hodně snažit udržet fungující vztah, takže Zajíc musí najít pochopení pro neklidného Koně, který často mění svá rozhadnutí na poslední chvíli, ale Zajíc se dokáže dobře vcítit do pocitů druhých.....................Zajíc s Kozou je kombinace pro dlouhodobý vztah. Oba jsou snílci a citlivky, jen je nebezpečná jejich emocionální nestabilita. Při depresi se buď vzájemně podpoří, nebo se v ní oba utopí.....................Zajíc se moc necítí s Opicí, která sleduje vlastní prospěch a on více dává, než přijímá. Navíc nesnáší společnost a v té je Opice jako doma.......................Naprosto rozdílný pohled na svět má Zajíc s Kohoutem. Zajíc nezná detaily jako zařizování, povinnosti a jiné světské záležitosti. Kohout je však nenapravitelný puntičkář a musí mít vše dokonalé.....................Zajíc se Psem si mezi sebou vytvoří pevné pouto založené na důvěře a ocenění. Pes by nikdy nezneužil Zajícovy dobroty. Jeden druhému je schopen i poskytnout podporu v období malomyslnosti.................Zajíc s Vepřem si dovedou vzájemně odpouštět, ale není pravděpodobné, že mají co. Vepř nachází potěšení v pomoci druhým a to Zajíc přesně potřebuje............

Velkodušný Drak

Drak je velmi okázalý, vynalézavý, vznětlivý a workoholický.Drak je velkomyslný a vitální, život je pro něj práce a tvorba, i když se zábavy nezříká.Ostatní se jen diví, kde bere neustále energii. Nesnáší malichernosti, raději se pouští do větších činnů Je obdařen silou a rozený vůdcovský typ se nedá zapřít. V horším případě je Drak egocentrický, příkrý a bezohledný. Jsou idealisté a perfekcionalisté, přesvědčení o své neomylnosti a dokonalosti. Jsou však také agresivní a odhodlaní dostat vše co chtějí za každou cenu.Vzhledem ke své touze po moci se těžko vyrovnávají s pocitem stárnutí, je to pro ně nesnesitelný pocit, že je někdo mladší a rychlejší, je také velkohubý a neplní sliby.I když některé názory a rady jsou velmi dobré. Je pyšný a ve své prudkosti podlehne snadno výbuchům vzteku.

Vhodná povolání - voják, kněz,umělec, politik

Spřízněná znamení Krysa, Opice a opačné je Pes

Partnerské vztahy

Drak s Krysou je jedno s nejlepších spojení, tvoří téměř dokonalý pár. Krysa si jako jedna z mála dokáže prosadit vlastní plány i proti jeho přebujelému egu. Hádky jsou spíš úsměvné a spojením energií ústí milostná hra do víru vášně...................Drak s Buvolem se stále hádají. Snesou se tehdy, když mají společný cíl. Drak je neklidný a plamený, kdežto Buvol má na vše čas. Nedokáží srovnat konzervativní postoj Buvola s divočinou Draka..................Drak s Tygrem mají vcelku dobré manželství i když Drak touží všechny ovládat. Tygr se ale nedá a oba jsou impulsivní a podle toho vypadají jejich spory. Jinak si ale rozumí.....................Drak se Zajícem mají dobrou spolupráci i když jsou na první pohled protikladní, mají si co dát. Drak je silným ochráncem a Zajíc mu oplácí něžnou láskou. Zajíc je jedním z mála, který vycítí pravou Drakovu povahu......................Drak s Drakem to je dvojí oheň.Dvojitá dávka inteligence a štěstí, pokud ovšem jeden druhého nepřiměje k riskování. Pouze v obchodě si nerozumí, každý chce velet..............Spojení Draka s Hadem by mohlo fungovat v Dračím spoléhání na štěstí  a Hadí intuice. Problém je ale v Hadí lenosti hnout se z místa a v jeho sklonu k žárlení. Neklidný Drak musí být trpělivý..................Drak s Koněm to je láska na první pohled. Rozumí si v každé rovině, oba s nevyčerpatelnou energií, jen by Drak měl Koni pomoct překonat vnitřní nejistotu....................Drak a Koza to je bezpečný a pevný vztah. Drak respektuje Kozí nezávislost a dokazuje ji svou lásku. Ona je schopna vybudovat útulný domov, kam se Drak rád vrací.......................Drak s Opicí si navzdory rozdílům vyhovují. Vynikající plamenné spojení.jedinná Opice si nedá nic líbit a troufne si na něho. Oba jsou plni energie, optimismu a milují vzrušení. Vypukne-li divoká hádka, je zle a pak není doma nikdo, kdo by uklízel......................Drak s Kohoutem je vyvážený vztah, bez vášně. Drak to je impuls, Kohout plánování. Drak se nemusí bát, že vyletí vzhůru, aby si nenatloukl, ale jsou vyváženým párem................. Drak a Pes, to je velmi ožehavé spojení, Pes v něm trpí, neboť potřebuje klid a to u Draka nejde. Ten se zase musí obrnit trpělivostí se Psí náladou.........................Drak s Vepřem je skvělý pár. Nezávislý a divoký Drak má měkké srdce a oceňuje otevřenost a rodinnou pohodu i když mu vadí pomalé jednání.

Diplomatický Had

Je velmi zdrženlivý, uhlazený a inteligentní, je to ten nejhlubší myslitel a jeho osobnost se jen těžko poznává. Má silný sklon k filozofování. Věří víc svému vlasnímu úsudku, než komukoliv jinému, nedůvěřuje i svým blízkým. V komunikaci s ostatními není zrovna mistrem.. Má však silnou mysl, zabývající se velkými myšlenkami. V tom horším případě je příliš majetnický a nedokáže odpouštět. Tito lide jsou romantičtí, hlubokomyslní, moudří a okouzlující, také trochu lakomí a rychle je ostatní přestanou zajímat. Mají však vysoké morální principy, kterými se řídí. Had je mnohem více okouzlující, než se na první pohled zdá.

Vhodná povolání - učitel, psychiatr,filosof

Spřízněná znamení jsou Buvol, Kohout a opačné je Vepř

Partnerské vztahy

Had a Krysa si budou rozumět jako milenci. Had svou inteligencí okouzluje Krysu a ta si cení jeho břitkého humoru. On ocení pěstěný zevnějšek i když možný nesoulad může pramenit z toho, že Had má potíže udržet vražedné Krysí tempo v životě.................Had s Buvolem je vynikající spojení. Had dokáže stydlivého Buvola vytáhnout z jeho ulity a zárověň ocení jeho schopnost udělat z domova bezpečný přístav. Buvol je okouzlen jeho hlubokomyslností.......................Had a Tygr budou jen těžko hledat společnou řeč. Had trpí žárlivostí a majetnictvím, nezávislý a divoký Tygr není z těch, kteří dokáží rozptýlit jeho obavy......................Ve společenském životě tvoří Had a Zajíc protiklady. Had je rád středem pozornosti, zatímco Zajíc se raději hřeje ve svém pelechu. V pohledu na svět jsou si podobní, ale problémem může být sklon k nejistotě.......................Had s Drakem se budou přitahovat na první pohled, Had někdy jedná způsobem, kam se hnát, když je tu dobře a to nebezpečně přepíná trpělivost Draka, který neustále touží po novém....................Had a Had často trpí pocitem vnitřní nejistoty, jeden druhému ale dokážou věřit a podpoří se. Možná bude jen na obtíž, že každý z nich usiluje o to, být středem pozornosti.....................Had s Koněm mají v sobě také nejistotu ale každý se s tím vypořádá jinak. Kůň samotářstvím a neustálým pohybem, Had svůdností a touhou vlastnit. Hada trápí Koňova touha po nezávislosti, Kůň zase nesnáší, že ho Had k sobě poutá..................Had a Koza je až příliš klidné spojení. Oba potřebují aktivnějšího společníka a Hadova žárlivost odpuzuje i tu Kozu, protože se snaží vyhýbat sporům, aby si udržela city v rovnováze.................Had s Opicí jsou oblíbení ve společnosti, Opice vtipem, Had tajemnou rezervovaností: Had však na rozdíl od Opice je rád doma a tak na ní neustále žárlí, protože ona společnost miluje a společnost miluje ji....................Had s Kohoutem mají mnoho společných zájmů i hodnot. Oba milují společnost, ve které upaltní svůj šarm, ale oběma velmi záleží na jistotě domova, kam se mohou vracet. Dokáží si spočítat, že jsou pro druhého oba přínosem.....................Had se Psem mají svou vnitřní nejistotu,ale spojení jim dává pevný základ o který se mohou opřít. Dobromyslný a náladový Pes se stáhne do sebe  Had jej musí pochopit a pomoci mu překonat tato temná období láskou a ujišťováním o ní...................Přímý Vepř nesnáší Hadovo kličkování a jedná dost podrážděně. Přesto si mohou rozumět v milostném životě, jsou to oba požitkáři, ale Had stále vše kazí svým žárlením.

Plodný Kůň

Je velmi společenský, etižádostivý, pohybově nadaný a tvrdohlavý. Je obvykle dobře naladěný, okouzluje svým vtipem a sexapealem. Srdcem je dobrodruh se silnou touhou po nezávislosti a tak pro něj není jednoduché setrvávat v jednom vztahu, takže jich má za život poměrně dost. Jeho prudkost může být okouzlující, ale také z něho může být vznětlivý vztekloun, který neustále mění své názory. Má udivující schopnost tvrdě pracovat a to i na sobě, oplývá důvtipem a srší humorem. Pouští se neprobádanými cestami, miluje svobodu a zároveň moc touží po lásce. Vztah se pak stává pastí a až ve stáří si cení toho, co má a přestane se stále za něčím, či někým honit.

Vhodná povolání - dobrodruh, vědec, básník, spisovatel,politik

Spřízněná znamení - Tygr, Pes a opačné je Krysa

Partnerské vztahy

Kůň s Krysou si jsou podobní společenskostí, ale Krysa spoléhá na věrné přátele, Kůň hraje sám za sebe. Nedokáže jí poskytnout potřebnou podporu a zraňuje ji svou chvilkovou nevrlostí...............Kůň s Buvolem mají mnoho způsobů jak druhého naštvat nebo unavit. Kůň je na stálého a klidného Buvola příliš proměnlivý, nestálý a cítí jeho vnitřní rozpor. Svoboda, nebo láska a absolutní péče? Ale hodný Buvol, který Koně bude respektovat může být pravým partnerem...................Kůň s Tygrem sledují společné cíle, dobrodružství, vzrušení, volnost. Může to vypadat, že velí Tygr, ale Kůň se nenechá manipulovat a míří stejným směrem s velením i bez něho..................Kůň se Zajícem to je trochu problém. Zajíc mu poskytne vřelou lásku, ale pokud si to Kůň neuvědomí a odběhne na jinou pastvinu, po čase lituje a chybí mu Zaječí péče..............Kůň a Drak mohou vytvořit vztah plný zábavy, kde se ani jeden nenudí. Ani jeden nesetrvá na stejném místě a oba oplývají velkou sexuální přitažlivostí, je jejich život plný vášně a jiskření...................Nepříliš dobré spojení je Kůň a Had. Kůň v neustálém pohybu, Had nejraději na stejném místě a tak si o něm Kůň myslí, že je líný a jeho přemýšlivost ho unavuje a otravuje..........................Kůň s Koněm to je spousta dobrodružství a zábavy. Vzájemně si notují, ale problém nastává, když spolu soutěží o pozornost společnosti. Není zaručeno že jejich prudké názory se sejdou vždy v jeden okamžik..................Kůň a Koza. On ji zraňuje svou nepředvídatelností, neboť se nerad usazuje na jednom místě a stále nenadále něco mění. On potřebuje neustálou stimulaci nových myšlenek a to mu Koza dává, jen na to často doplácí....................Kůň a Opice si jsou příliš podobní, aby jim to mohlo vydržet. Oba touží po společnosti, úspěchu a to probouzí vzájemnou soutěživost. Opice ale není tak nevypočitatelná jako Kůň a proto ji udiví, že on jen tak opustí scénu.......................Kůň s Kohoutem , to znamená aby se Kůň alespoň trochu přizpůsobil a Kohout potlačil snahu neustále rýpat. Kohout okouzlí Koně znalostmi detailů, na které Kůň nemá čas i když toho ví opravdu hodně......................Kůň a Pes. Koně nerozruší deprese, které Pes často prožívá a oba rádi hovoří. Nestráví spolu doma mnoho času, spíš se budou setkávat někde jinde a bude to tak vyhovovat oběma.......................Požitkářského Vepře snadno okouzlí Koňova až surová sexuální přitažlivost. Na Koňovu nevěru ale nezapomene a z klidného prasátka se změní v krvelačného divočáka. Kůň by si na to měl dát pozor.

Laskavá Koza

Je umělecká , jemná, přecitlivělá, úzkostlivá a váhavá. Je i velmi starostlivá a snadno se nechá dojmout příběhy ostatních.Má tak trochu umělecké sklony a je známá svou tvořivostí. Na povrchu působí stydlivě až zaraženě, ale uvnitř dýchá vášnivá povaha a nezdolná odhodlanost. Pozná jak zklidnit své nepřátele, ale je trochu přemrštěná a teatrální, uzavřená do sebe.  Je elegantní a má celkem dobrý vkus. Bohužel si stále na něco stěžuje, je důvěřivá, často až naivní a to se ji často nevyplácí. Měla by se naučit nedělat si starosti a více odpočívat.

Vhodná povolání - umělec, řemeslník, rukodělná výroba, učitel u postižených

Spřízněná znamení jsou Zajíc a Vepř, protiklad tvoří Buvol

Partnerské vztahy

Koza a Krysa mají pečovatelské sklony a dovedou tuto vlastnost ocenit i na druhých. Krysa se zdržuje ve společnosti přátel, Koza se vypraví na osamělou vycházku do divočiny, kde je jí nejlépe. Ale mohou vést uspokojivý rodinný život....................Koza a Buvol jsou opačná znamení. Zasněná Koza se bude cítit omezována v rozletu přízemním Buvolem a ten ji uvidí jako přecitlivělou, nepochopí se vzájemně.....................Koza a Tygr se přitahují navzájem, neboť oba milují exotiku a snění. Problém nastává když Koza chce neustálou péči a důkazy lásky, což si nezávislý Tygr nenechá líbit a uteče.......................Koza se Zajícem dokáží vytvořit bezvadný dlouhodobý vztah a ani jeden toho druhého nebude chtít využívat. Pozor ale na přecitlivělost a malomyslnost, které pociťují občas oba....................Úspěch vztahu mezi Kozou a Drakem záleží na tom, zda Koza bude respektovat jeho ochranný vliv, což je u poměrně nezávislé Kozy problém, nemá ráda, když ji někdo hlídá......................Koza a Had je poměrně pevné spojení, snad trochu mdlé. Oba potřebují aktivnějšího partnera i když si nejlépe rozumí v milostném životě. Oba jsou smyslní a Koze nevadí Hadova žárlivost, bere ji jako projev lásky....................Koza  a Kůň se snesou jen za možných kompromisů. Lépe jim to klape, protože Kůň je pro ni podnětným partnerem, který nikdy neustrne u jednoho tématu.Ona bude okouzlena jeho projevy lásky, které potřebuje a pro něho jsou typické......................Koza s Kozou si rozumí, protože kdo jiný by ji měl rozumět, než ona sobě. Každá ale usiluje o vůdcovství, ale nerady se hádají a tak se dohodnou, nebo jedna ustoupí. Jejich spojení je více na duševní rovině.........................Koza s Opicí bude jedno velké dobrodružství, ale citlivá Koza bude stále celá ustaraná. Opice je sice se srdcem na dlani, ale těžko dává najevo projevy lásky a to Koze bude chybět........................Koza potřebuje uznání, Kohout neustále rýpe. Na druhou stranu Koza ocení jeho věrnost i když ji vadí jeho puntíčkářství. Nebudou příliš v lásce divocí a budou tichou rodinkou....................Koza je oproti Psovi samotář, který se nerad pouští do zamotaných lidských vztahů. Nejvíce času tráví se svými sny a fantaziemi, kdyžto Pes raději činy, než básnění a tak mají často potíže s plánováním společné činnosti......................Pro Kozu bude Vepř partnerem o kterého se může opřít a on zase bude obdivovat všechny nápady se kterými přijde. Ona ocení jeho citovou stálost a budou si v milostném životě náramně rozumět a vyjdou si vstříc.

Šikovná Opice

Je velmi vtipná, oblíbená, veselá a všestranná. Je to nejvynalézavější znamení co existuje a s největším improvizačním talentem, je chytrá a mazaná. Všechno se dokáže naučit a to v poměrně krátkém čase, je při tom proslulá svou zvídavostí a schopností se radovat i z maličkostí. Mívá někdy zbytečné komplexy co se týče chytrosti a nadřazenosti. Je díky svému vtipu a srdečné upřímnosti oblíbená a má schopnost vnášet kouzlo do života druhých. Jen si musí občas uvědomit, že se svět netočí pro ni a hlavou zeď neprorazí.

Vhodné povolání - cokoliv, herec, spisovatel, novinář....

Spřízněná znamení jsou Krysa a Drak na kterého si jediná troufá, opačné je Tygr

Partnerské vztahy

Opice s Krysou je vynikající spojení mezi aktivními znameními, která milují společnost. Krysa pochopí snahu Opice sledovat svůj vlastní požitek a nebude jí to mít za zlé. Jejich milostný život bude divoký.......................Opice s Buvolem mohou být přátelé, ale manželský život by neskončil dobře. Opičí hrátky vadí Buvolovi, jí vadí jeho usazenost a klid. Když bude chtít jít ven se bavit, Buvol ji to bude zakazovat..................Opice s Tygrem jsou protiklady i když jsou si na první pohled podobní. Tygr jako vůdce nesnese Opičí výstřelky z něho a jiných, považuje je za neukázněnost. Jenže Opice si nenechá od nikoho určovat pravidla.......................Vzájemná přitažlivost Opice se Zajícem není založena na propojení duší. Opice chce ven do společnosti, Zajíc být doma při svíčkách, Opice chce divočinu, Zajíc pohodičku........................Opice a Drak mají mnoho společného, překypují energií, milují dobrodružství. Pedantický Drak se musí ovládat při svých připomínkách, temperamentní Opice je nesnáší, ale hádky se poměrně rychle srovnají......................Opice s Hadem jsou oba okouzlující a oblíbení ve společnosti a to je zpočátku spojuje. Had se ale raději stočí někam z knížkou, zatímco Opice stále někam spěchá a skáče z jednoho dobrodružství do druhého........................Opice a Kůň  si jsou až příliš podobní a divocí dobrodruzi, kteří nevydrží na jednom místě. Kůň je ještě nevyzpytatelnější než Opice, jeho náhlé změny jsou i na ni trochu moc.........................Opice s Kozou je zvláštní spojení. Koza je velmi citlivá a snadno upadá do obav a deprese. Uklidnit ji může jedině okázalý projev lásky a ne Opičiny.....................Opice a Opice to je dvojnásobná zábava. Občasné hádky se rychle urovnají. Opice se raději baví, než si otavovat život zlobou. Budou si spolu hrát jako malé děti.........................Opice s Kohoutem. On ji bude neustále trápit peskováním a rýpáním, ji však detaily nezajímají, má ráda život a chce si ho užít po svém a ne podle pravítka...................Opice se Psem bude běhat společně a když si Pes odskočí někam léčit deprese, Opice běhá dál a někdy si toho ani nevšimne........................Opice s Vepřem jsou požitkáři, i když se Vepř raději naloží do lázně, než aby někde vyváděl ve společnosti. Pro lásku k ní to však udělá a ona to umí oceni, platí i pro milostný život.

Puntičkářský Kohout

Kohout je agresivní, ostražitý, perfekcionalisický puntičkář. Dovede být velice sebejistý a stejně jako ten pták s pestrým ocasem mezi hřadujícími slepicemi je neuvěřitelně pyšný na svůj vzhled.  Je velice excentričtější než všech jedenáct ostatních znamení dohromady. Vypadá to že jsou dva typy kohoutů. Jedni, kteří nezavřou pusu a ti, kteří pozorují lidi a lehce každého prokouknou. Kohout může být až nebezpečně tvrdohlavý a nepřiměřeně velikášský a namyšlení. Kohout dovede tvrdě pracovat. Je nekompromisní ve vyjadřování svého názoru. Jeho přednostmi je přesná a pečlivá práce. Svou touhu po dokonalosti by ale neměl vztahovat na ostatní a mohl si odpustit občasné sekýrování. S použitím logiky by si mohl snadno spočítat, že se to nevyplácí.

Vhodné povolání - publicista, voják, policista,cestovatel

Spřízněná znamení jsou Buvol a Had, opačné je Zajíc

Partnerské vztahy

Kohout a Krysa to je vztah plný lásky, přesto, že Krysa neustále zvažuje výhody a nevýhody a to Kohouta děsí, neboť on je dost přímý. Nemůže si ani stěžovat, protože Krysa se o své blízké stará s mimořádnou péčí.................Kohout s Buvolem jsou si blízcí temperamentem a shodou i v hodnotách. Oba jsou spíše konzervativní a praktičtí, neradi riskují. I v milostném životě si neposkytují důvod k žárlivosti....................Kohout a Tygr, oba ví, co chtějí a to je problém. Oba by rádi zařídili ostatním život, ale ani jeden z nich si nenechá poroučet od druhého......................Kohout a Zajíc jsou opačná znamení, neboť detaily na kterých Kohoutovi velmi záleží, Zajíc považuje za světské. Kohout je pro něj příliš kritický a Zajíc pro Kohouta nedbalý.......................Drak Kohouta na chvíli vytrhne z obyčejného světa a ukáže mu nepoznané výšiny. Ocení však, že Kohout zajistí praktické záležitosti a nenechá Draka odletět do nebezpečí.....................Kohout a Had jsou oba hvězdami společnosti, ale ve skutečnosti jim záleží na pohodlném domově a bezpečí. Společný život obohatí oba........................Kohoutův perfekcionalismus Koně paradoxně přitahuje. Sám je totiž trochu povrchní. Když se Kohout Koně pokusí nepeskovat a nevylepšovat, může se jim společný život vydařit................Kohout s Kozou nesnáší hádky a vyhýbají se jim, boj proto probíhá tiše. Kohout by chtěl Koze řídit život, ale ona se nedá. Je ve své podstatě nezávislý tvor a když ji Kohout nedá svobodu, tiše mu uteče......................Kohout a Opice. Jejich soužití je válečné pole. Kohout nutí Opici aby seděla doma a neohrožovala své zdraví, bude ji nutit chodit brzy spát a jedla zdravě! Ona ale bude dělat pravý opak...................Kohout a Kohout to není žádné místo pro spoluvládce. Když se sejdou dva Kohouti , nastane rvačka. I v milostném životě se budou kritizovat víc než cokoliv jiného.................Kohout lehce odhalí, že Pes zatvrzele prosazuje dogma, které sám prosazuje za vyšší princip. Když neustoupí Pes, Kohout už vůbec ne. Kohoutovi velmi záleží na pěkném zevnějšku jeho partnera a tím Pes většinou neoplývá......................Kohout nemůže vystát Vepřovo požitkářství, považuje ho za líného a nepořádného. Tento vztah může fungovat pouze díky Vepřově vrozené přizpůsobivosti.

Poctivý Pes

Pes je poctivý, konzervativní, soucitný a věrný. Vášnivě prosazuje právo a fair play. Zřídkakdy něco žádá od druhých, obvykle je přátelský a nic nepředstírá. Zdá se, že má přátele všude. Také oplývá specifickou přitažlivostí. Když máte potíže, zavolejte svému kamarádovi Psovi a on vám nikdy nedokáže odmítnout pomoc. V nejhorším případě je Pes příliš ustaraný, zarputilý a nepodajný. Nikdy nezklame, je ochráncem spravedlnosti a rovnosti. Život bez cti pro něj nemá cenu, je výborný přítel a posluchač. Měl by se pokusit zbavit nepodstatněných obav a snížit vysoké morální nároky na ostatní.

Vhodná povolání je obchodník, aktivista, učitel a tajný agent

Spřátelená znamení jsou Tygr a Kůň, opačné je Drak

Partnerské vztahy

Pes a Krysa. On je věrný a to Krysa miluje. Pozná skutečného přítele a oplácí mu stejnou mincí. Když Pes ztratí radost ze života a propadne depresi, Krysa ho vytáhne z chmurných nálad......................Pes a Buvol na sobě navzájem ocení především spolehlivost. Buvol netrpí výkyvy nálad a bude pro něj i v těžkých dnech oporou. Mohou se vyskytnout občasné hádky, způsobené konzervatismem obou znamení.....................Pes a Tygr, oba dokáží poskytnout druhému pocit bezpečí. Tygra uklidňuje, že Pes za všech okolností se postaví na jeho stranu. Obvykle nedůvěřivý Pes k vznešenému a dobrosrdečnému Tygrovi bez problémů přilne.................Pes a Zajíc potřebují oba podobnou citovou podporu od svých blízkých, aby si udrželi vyrovnanost. Mírný Zajíc se nechá často zneužívat a u Psa je v dobrých rukou. ........................Pes s Drakem jsou úplně opační. Pes nesnáší Drakovo výlevy vzteku. Drak ho považuje za citového vyděrače. Pes má problémy důvěřovat ostatním a Drak je moc prudký na to, aby mu Pes věřil......................Pes s Hadem  trpí vnitřní nejistotou a obavami. Vzájemným spojením si dokážou poskytnout oporu. Ani Hadova žárlivost nebude problémem, protože Pes by znesvětil své ideály, kdyby se měl pustit do nějaké špinavosti....................Kůň Psa přitahuje svým vtipem a osobním kouzlem. Oba mají rádi společnost a proto nebudou trávit moc času doma. Budou spojeni silným poutem a jeden druhého neutahá, ale mohou se o to vzájemně pokusit...................Koza je spíš samotář, straní se lidí a Pes naopak miluje společenské aktivity. Ve společnosti tichého tvora, který tráví většinu času svou fantazií, Pes se brzy začne nudit.......................Pes a Opice se tak trochu doplňují. Opice je vždy připravená na nějaké dobrodružství a to Pes ocení, jen neví zda jí pro její divokou lehkomyslnost může důvěřovat.....................Pes a Kohout, je problém, protože Kohout dokáže vyprovokovat Psa jen tím, že jej upozorní na vystrčenou košili a to vše připadne Psovi jako rozmar. Nesmí to přehnat, pak to Pes přijme a může se pokusit uplatnit své diplomatické schopnosti urovnání situace....................Pes se Psem bude těžko důvěřovat jeden druhému, ale mohou si dobře rozumět a domluví se. Každý z nich ale potřebuje občas uniknout na tiché místo a uspořádat si své chmury......................Pes s Vepřem se snaží vyjít druhému vstříc a mají vysoké morální standarty. Vepř respektuje Psí náladovost a podporuje ho. Když dojde ke sporu, vyřeší to oba jako rození diplomaté.

Šlechetný Vepř

Vepř je starostlivý, pracovitý požitkář a velmi miluje svou rodinu. Hledá mír a harmonii, spory nechává vyhasnout, než aby přikládal do ohně. Když bojuje tak čestně. Je skutečně milý, prostý, poctivý a lze mu důvěřovat. Také je ale známý tím, že dychtivě usiluje o rozkoš a musí si dávat velký pozor, aby to nepřeháněl. Je dobrým posluchačem, bez předsudků. V nejhorším případě může být posedlý sledováním rozkoše a dělá mu potíže cokoliv odmítnout. Je upřímný, tolerantní, ale i naivní že to samé čeká od ostatních. Ozbrojen vírou a neviností je pod ochranou lásky. Sám sebe rozdává a tak je bohatší než ostatní. Když se otevře správným lidem je mu to ku prospěchu.

Vhodná povolání - bavič, právník degustátor

Spřízněná znamení jsou Zajíc, Koza a opačné je Had

Partnerské vztahy

Vepř a Krysa jsou vynikajícím párem. Oba kladou důraz na rodinu a to je spojuje. Vepř však na druhých vidí jen to nejlepší a často přehlédne i Krysí nedostatky jako je chamtivost a vypočítavost.......................Vepř s Buvolem jsou pracovití, ale i si rádi užívají. Jejich život bude plný jídla a vyspávání. Když bude ale třeba, oba přiloží ruku k dílu a nebudou si stěžovat.....................Vepř a Tygr mají problém. Vepř si cení propojení, podpory a klidné domácnosti, Tygr potřebuje svobodu. Když mu ji Vepř poskytne, Tygr se pokusí mu na oplátku prokazovat svou lásku....................Vepř se Zajícem je takřka ideálním spojením. Jsou oba citliví k druhým a přitom Vepř dokáže poskytovat plachému Zajíci potřebnou ochranu.....................Vepře a Draka spojuje i to, že si oba užívají rádi všeho naplno. Drak totiž ocení Vepřovu starostlivost, i když na povrchu působí odvážně, uvnitř dříme citlivé srdce....................Vepř a Had jsou naprosto opačná znamení. Problém je v tom, že Vepř jedná na rovinu a Had se kroutí. Mohou je ale spojovat hodnoty jako přátelství, rodina a klidný domácí život....................Vepř s Koněm. Vepř chce ticho a klid, Kůň běhá z místa na místo. Stává se, že se Vepř cítí ukřivděn a to potom zmizí jeho dobrosrdečnost......................Vepř a Koza se navzájem podpoří. Vepř ji poskytne jistotu a bezpečí, nenechá ji na pochybách o své lásce. Ona ho za to pustí do svého světa fantazie........................Vepř a Opice jsou oba pozitivně naladěni, rádi si užívají. Vepř ale chce pohodlí a dobré jídlo, Opice touží po dobrodružství. Vepř by ji měl zadržet od přílišného riskování....................Vepř a Kohout. Kohout je velmi praktický a Vepřovo pižitkářství považuje za zbytečný luxus. Když mu vyčte i nepořádnost, Vepř se urazí.....................Vepř a Pes mají oba nejlepší úmysly a proto si mohou bez obav důvěřovat. Vepř poskytne Psovi podporu i v občasném smutku.......................Vepř a Vepř většinu času stráví doma, kde si to dokáží pohodlně zařídit. Jeden druhého maximálně uspokojují, jen když přijde nedorozumění, je zle. Vepř když se moc naštve, je nebezpečným predátorem.

 

Tak a teď si představte tu hrůzu soužití se mnou......Jsem Beran, s ascedentem v Beranu, čistokrevný Beran, Orel, Jeřabina a ještě ke všemu Ohnivá Opice..!!!!!!!!!!!!!!

 
JSEM MOC RÁDA, ŽE JSTE SE PŘIŠLI PODÍVAT, PŘIJĎTE ZAS,BUDU SE TĚŠIT.........